Insecticidenevel

de nevel van het insecticideaërosol, de nevel van het vlieginsecticide, de nevel van het huishoudeninsecticide.